Top Universities of China

1 Tsinghua Uni, Beijing
2 Peking Uni, Beijing
3 Fudan Uni, Shanghai
4 Zhejiang Uni, Zhejiang
5 Nanjing Uni, Jiangsu
6 Shang Hai Jiao Tong Uni, Shanghai
7 Wu han Uni, Hubei
8 Huazhong U of Science and Technology , Hubie
9 Jilin U , Jilin
10 Nankai U, Tianjin
11 Renmin U of China , Beijing
12 Sichuan U , Sichuan
13 Sun Yat-sen U , Guangdong
14 Xian Jiao Tong U , Shaanxi
15 Central South U , Hunan
16 Harbin Institute of Technology , Heilongjiang
17 Uni of Science and Technology of China , Anhui
18 Shandong U , Shandong
19 Tianjin U, Tianjin
20 Beijing Normal U, Beijing
21 Xiamen U , Fujian
22 Beihang U, Beijing
23 Tongji U , Shanghai
24 China Agricultural U , Beijing
25 Northwestern Polytechnical U , Shaanxi
26 Southeast U , Jiangsu
27 Dalian U of Technology , Liaoning
28 Beijing Institute of Technology , Beijing
29 East China Normal U , Shanghai
30 Northeastern U , Liaoning

Source : Chinese University Association 2007
0 comments: